W ramach naszych usług wykonujemy wykopy pod instalacje światłowodowe. Jest to rodzaj robót ziemnych, umożliwiający podłączenie domu lub inwestycji do istniejącej już sieci bez konieczności prowadzenia kabli napowietrznie.